Mainz im Dreißigjährigen Krieg

163

1 Ordo R(eve)r(endorum) Conventualium S. Iacobi Mog(unt)iæ Ord(inis) S(ancti)s(simi) P(atris) Benedicti, et

2 rerum quarundam notabilium 1631

ann(us) 14 des 30jährig(en) kriegs

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                                                             

3 R(everendissi)m(us) Abbas Wilhelm(us) Pampesi(us) Limburg(ensis) regiminis 3tio anno

4 R(everendus) P(ater) Io(hann)es Antoni Wittlichius. Prior obyt 1638 – 30 Ianuary

5 P(ater) Mattæus Boppius Selgenstad(iensis) obyt 1635 – 9 Nove(m)b(ris)

6 P(ater) Mattias Keller. Alias Diffenbach dict(us) Mag(ister) Novit(iorum) et Cantor obyt 1635 – 10 (Octo)br(is)

7 P(ater) Petr(us) Leihs Selgenstad(iensis) Cellerari(us) obyt 1646 – 15 May

8 P(ater) Bartholomæ(us) Heck. Mogon(us) Culinari(us). obyt 1646. Custos

9 P(ater) Io(hann)es Brücker. Mogon(us) Culinari(us). obyt 1644

10 P(ater) Iacob(us) Ferg. Gaubickelheime(nsis) obyt 1632 – 8 May melancoliâ

11 P(ater) Georgius Sültz Mogon(us). obyt 28 Ian(uary): 1649. circ[a]

12 P(ater) Marc(us) Ludwig. Gonsenheime(nsis). tande(m) Abbas

13 Fr(ater) Melchior Machart. Mogon(us). Diacon(us) p(er)p(e)tu(us) p(ro)p(ter) simplicitate(m) obyt 1635 – 11 (Octo)br(is)

14 Fr(ater) Henric(us) Kluppffel. Asschaffenburge(nsis). convers(us) laic(us) obyt 1633. Treviris ad S(anctum) Mattia(m)

15 Fr(ater) Tillman(us) Schmitt. Viltzbacensis. Ex suburbio Moguntinensi

16 Fr(ater) Io(hann)es Philipp(us) Steckenreuter. profess(us) festo 3 Regu(m)

17 Fr(ater) Bernad(us) Limbart. profess(us) festo 3 Regu(m)

18 Fr(ater) Conrad Bechtold. profess(us) 29 Iuny

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                                                             

19 1631 auget(ur) bellu(m) in Germania contra cæsare(m) per adventu(m) regis Sweciæ |: cui(us) nomen Gustavus

20 Adolphus :| et pauculo exercitu 12 000 barbaroru(m) Swecoru(m) et Lappioru(m) populorum

21 q(ui)b(us) se iungunt aly sectary et passim o(mn)es urbes imperials contra cæsare(m), in mense

22 (No)vembri rex Sweciæ venit F(ranco)furtu(m), et offert(ur) illi urbs cum clavib(us) cu[m] magnâ gratulatione

23 et eode(m) anno, mense et die occupat Höchst, elector Mogunti(nus) Anselm Casimir tendit Colo-

24 nia(m) securitatis causa, et vary conventuales hui(us) loci, tande(m) rex Sweciæ 7 (Decem)bris 1631

25 transit Rhenu(m) supra Geinsheim, ponte ex ramis arboru(m) et asserib(us) constructo, et ibide(m)

26 in rei memoria(m) erigit coluna(m) ex quadro lapide hodiedu(m) adhuc visenda(m) die schwedische

27 säul genant, intrat Oppenheim, tendit Mog(unt)ia(m) apertis portis, oblatis ei clavib(us)

28 et 1631 Rex Sweciæ in Natalitys Domini divina sua servat in su[m]mo templo Lutherano-

29 rum more publice, auget(ur) exercit(us) Swecic(us), pellunt(ur) cæsariani, sed ante adventu(m) Swe=

30 coru(m) in patria(m) Moguntina(m) scias velim quid contigerit

31 1631 – 10 May cæsariani sub generali Tilli infestant Magdeburg urbe(m) pulchra(m) et munita(m)

32 valde et occupant armatâ manu, militib(us) et civib(us) licet heroice se defendentib(us) quoru(m)

33 ad 20 000 manent, quorum(m) cadavera in fluviu(m) Albim |: Elbfluß :| proiecta sunt â cæsari-

34 anis ad fœdore(m) tollendu(m), et multæ virgines Magdeburg(enses) catervatim, iunctis mani-

35 b(us) p(ro)p(ter) timore(m) militu(m) cæsarianoru(m) præcipitant se in Albim fluviu(m) de superiori

36 Vallo |: vom hohen Waall, dan die statt ginge mitt sturm uber :| ab hora 7 mane usq(ue) ad hora(m) decimam inaudita sed vera scribo

37 o(mn)ia p(re)tiosa cesserunt in præda(m) iratis militib(us) apud quos non erat clementia nec mi(tea)

38 inaudita sunt quæ de hâc devastatione urbis Magdeburg(ensis) scribunt(ur) et legunt(ur), legitur [Anm. 1]

39 1631 occupata urbe Magdeburg cæsariani pergunt ad rege(m) Sweciæ cum suo exercitu,

40 pugnaturi, et in Saxoniâ propre Leipsig conveniunt, tande(m) 7 Sept(embris) orit(ur) atrox prœlium

41 int(er) 2 exercitus, cædunt(ur) cæsariani ad 7000 aly dicunt 9000 Swecis et Lappiis ut leones pugnantibus quoru(m) [Anm. 2]

42 cæsariani quærunt refugiu(m), relinqunt paulisper Swecum, augent exercitu(m) cæsaris,

43 medio tempore Swecus tendit in patria Franconia(m) et Moguntina(m) ut supradixi, transyt Rhenu(m)

44 et venit Mog(unt)ia(m), tota patriâ in timore posita, et milite vacuâ, et iuxta co(mmun)e adagium

45 Regi Sweciæ plures urbes et arces sese ultro offerunt ei(us) protectioni qua(m) officiales belli-

46 cos habuerit in suo exercitu, finyt ann(us) 1631,vide annu(m) 1632

47 Elector Trevirensis exorto hoc bello Swecio non adhæret cæsari, sed neutralitate(m) assumit

48 interim propugnaculu(m) suu(m) Ehrenbreitstein præsidio militum Galloru(m) munit, et

49 cum hoc in præiudiciu(m) Romani impery et cæsaris vergebat, elector expost â cæsarianis

50 ductus est Viena(m), ubi longo tempore non obstante charactere sacerdotali, et nec dignitate archi-

51 episcopali diu detinebat(ur), nec ad petitione(m) pontificis Romani extradebatur

Anmerkungen:

  1. Vermerk für eine Anmerkung, die jedoch fehlt.  Zurück
  2. Verweis auf eine Anmerkung: cum Saxonib(us) ad 4 – 5000 manserunt.  Zurück